09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 24. 6. 2013
Datum objave:

Številka:      478-15/2013
Datum:        07.06.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

  1. s parc. št. 35/9 k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-35/9-0) in s parc. št. 35/12 k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-35/12-0), ki v naravi predstavljata dvorišče v skupni izmeri 90 m2. Nepremičnini se nahajata v centru Kopra in se prodajata za potrebe zaokrožitve stanovanja v stanovanjski stavbi. Vrednost nepremičnin je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in za nepremičnini znaša 8.100,00 EUR;
  2. s parc. št. 35/10 k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-35/10-0), ki v naravi predstavlja dvorišče zemljišče v izmeri 75 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra in se prodaja za potrebe zaokrožitve stanovanja v stanovanjski stavbi. Vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in za nepremičnino znaša 6.750,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 20% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER