09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 8. 7. 2013
Datum objave:

Številka:      478-15/2013
Datum:        21.06.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

  1. s parc. št. 481/3, k.o. 2610 Vanganel (ID znak 2610-481/3-0), v izmeri 87 m2 in s parc. št. 426/1, k.o. 2610 Vanganel (ID znak 2610-426/1-0), v izmeri 290 m2, ki v naravi predstavljata funkcionalno zemljišče. Nepremičnini se nahajata v naselju Vanganel in se prodajata kot funkcionalno zemljišče. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 15.968,00 EUR.
  2. s parc. št. 598/0, k.o. 2620 Pregara (ID znak 2620-598/0-0), v izmeri 1.126 m2. Prodaja se solastniški delež do 1/3. Nepremičnina se nahaja v naselju Pregara. Vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in za nepremičnino znaša 4.504,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 20% DDV oz. 2% davek na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER