09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 15. 7. 2013
Datum objave:

Številka:      478-15/2013
Datum:        28.06.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

  1. s parc. št. 4283/3, k.o. 2604 Bertoki (ID znak 2604-4283/3-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 53 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Triban in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 3.286,00 EUR;
  2. s parc. št. 287/3 k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-287/3-0) in parc. št. 291/3 k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-291/3-0), ki v naravi predstavljata funkcionalni zemljišči, v skupni izmeri 18 m2. Nepremičnini se nahajata v centru Kopra in se prodajata za potrebe zaokrožitve stanovanj v bližnjih stanovanjskih hišah. Vrednost nepremičnin je določena na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke in za nepremičnini znaša 1.805,00 EUR;
  3. s parc. št. 1094/2 k.o. 2625 Krkavče (ID znak 2625-1094/2-0) in parc. št. 1094/3 k.o. 2625 Krkavče (ID znak 2625-1094/3-0), ki v naravi predstavljata funkcionalni zemljišči, v skupni izmeri 145 m2. Nepremičnini se nahajata v naselju Krkavče in se prodajata za potrebe zaokrožitve zemljišča. Vrednost nepremičnin je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in za nepremičnini znaša 6.400,00 EUR;
  4. s parc. št. 2328/2 k.o. 2597 Osp (ID znak 2597-2328/2-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče, v izmeri 90 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Osp in se prodaja za potrebe zaokrožitve zemljišča. Vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in za nepremičnino znaša 2.895,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 20% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami. V primeru, da bo račun izdan po 01.07.2013, se upošteva nova stopnja davka na dodano vrednost, in sicer 22%.

MESTNA OBČINA KOPER