09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 3. 6. 2013
Datum objave:
Številka: 478-15/2013
Datum: 17.05.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

  1. poslovni prostor se nahaja v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Garibaldijeva ulica 5, Koper, parcelna št. 704/2 k.o. 2605 Koper, številka stavbe 750, posamezni del stavbe 2 (ID znak 2605-750-2). Predmet prodaje je poslovni prostor, v izmeri 20,90m2. Nepremičnina se prodaja zaradi zaokrožitve poslovnega prostora v pritličju poslovno stanovanjskega objekta. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 13.360,00 EUR.
  1. s parc. št. 74/1, k.o. 2620 – Pregara (ID znak 2620-74/1-0), v izmeri 257 m2. Prodaja se solastniški delež do 1/6. Nepremičnina se nahaja v naselju Pregara. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 384,00 EUR.
  2. s parc. št. 85/1, k.o. 2620 – Pregara (ID znak 2620-85/1-0), v izmeri 99 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Pregara. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 1.374,00 EUR.
  3. s parc. št. 2426/7, k.o. 2612 – Sv. Anton (ID znak 2612-2426/7-0), v izmeri 89 m2, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče. Nepremičnina se nahaja v naselju Sv. Anton – Tomažiči in se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 3.689,05 EUR.
  4. s parc. št. 2426/8, k.o. 2612 – Sv. Anton (ID znak 2612-2426/8-0), v izmeri 26 m2, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče. Nepremičnina se nahaja v naselju Sv. Anton – Tomažiči in se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 1.077,70 EUR

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 20% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER