09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 27. 5. 2013
Datum objave:
Številka: 478-15/2013
Datum: 08.05.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

  1. s parc. št. 2264/6, k.o. 2617Hrastovlje (ID znak 2617-2264/6-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 45 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Hrastovlje in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 1.800,00 EUR;
  1. s parc.št. 1175 k.o. 2605 k.o. Koper (ID znak 2605-1175/0-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče – dvorišče v izmeri 37 m2. Nepremičnina se nahajav mestu Koper in predstavlja dvorišče stanovanjske stavbe na naslovu Koper, Sabinijeva ulica 3, s parc. štev. 1175 k.o. Koper. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 4.266,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 20% DDV oz. 2% davek na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER