09. 01. 2021 V veljavi je prepoved vseh rekreativnih dejavnosti Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 13. 5. 2013
Datum objave:
Številka: 478-15/2013
Datum: 26.04.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

  1. s parc. št. 3426/0, k.o. 2599 Črnotiče (ID znak 2599-3426/0-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 85 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Črnotiče in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 2.890,00 EUR;
  2. s parc. št. 3219/6 k.o. 2618 Movraž (ID znak 2618-3219/6-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 79 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Movraž in se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in za nepremičnino znaša 2.528,00 EUR;
  1. s parc. št. 2583/7 k.o. 2612 Sveti Anton (ID znak 2612-2583/7-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče, v izmeri 6 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Sv. Anton – Tomažiči in se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in za nepremičnino znaša 300,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 20% DDV oz. 2% davek na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER