09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 6. 5. 2013
Datum objave:

Številka:      478-15/2013
Datum:        19.04.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

  1. s parc. št. 2267/2 k.o. 2606 k.o. Semedela (ID znak 2606-2267/2-0), v izmeri 84 m2, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče. Nepremičnina se nahaja v naselju Manžan in se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in za nepremičnino znaša 5.670,00 EUR;
  2. s parc. št. 83/46 k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-83/46-0), v izmeri 25 m2, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče. Nepremičnina se nahaja v naselju Žusterna in se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in za nepremičnino znaša 2.787,50 EUR;
  3. s parc. št. 1342/1 k.o. 2619 Sočerga (ID znak 2619-1342/1-0), v izmeri 137 m2, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče. Nepremičnina se nahaja v zaselku Šeki in se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in za nepremičnino znaša 3.082,50 EUR;
  4. s parc. št. 3631/2 k.o. 2612 Sv. Anton (ID znak 2612-3631/2-0), v izmeri 38 m2. Prodaja se solastniški delež do 1/2. Nepremičnina se nahaja v naselju Dvori. Vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in za nepremičnino znaša 1.565,60 EUR;
  5. s parc. št. 607/10 k.o. 2612 Sv. Anton (ID znak 2612-607/10-0) in parc. št. 607/9 k.o. 2612 Sv. Anton (ID znak 2612-607/9-0), v skupni izmeri 348 m2, ki v naravi predstavljata funkcionalno zemljišče. Nepremičnini se nahajata v naselju Sv. Anton in se prodajata kot funkcionalno zemljišče. Prodaja nepremičnine s parc. št. 607/10 k.o. 2612 Sv. Anton bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 12.245,00 EUR. Vrednost nepremičnine s parc. št. 607/9 k.o. 2612 Sv. Anton je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in za nepremičnino znaša 4.465,00 EUR;
  6. s parc. št. 4289 k.o. 2613 Truške (ID znak 2613-4289-0), v izmeri 166 m2, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče. Nepremičnina se nahaja v naselju Popetre in se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Vrednost nepremičnin je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in za nepremičnini znaša 6.972,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 20% DDV oz. 2% davek na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER