09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 29. 4. 2013
Datum objave:
Številka: 478-15/2013
Datum: 12.04.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

  1. s parc. št. 1218/8 k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-1218/8-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče, v izmeri 44 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra in se prodaja za potrebe zaokrožitve zemljišča. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in za nepremičnino znaša 4.840,00 EUR;
  2. s parc. št. 1197/5 k.o. 2613 k.o. Truške (ID znak 2613-1197/5-0), ki v naravi predstavlja v izmeri 269 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Truške. Prodaja se solastniški delež do 12/288. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 192,51 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 20% DDV oz. 2% davek na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER