09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 15. 4. 2013
Datum objave:
Številka: 478-15/2013
Datum: 29.03.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

  1. s parc. št. 100/69 k.o. 2606 k.o. Semedela (ID znak 2606-100/69-0), v izmeri 92 m2, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče. Nepremičnina se nahaja v naselju Žusterna in se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 11.396,00 EUR;
  2. s parc. št. 435/74 k.o. 2606 k.o. Semedela (ID znak 2606-435/74-0), v izmeri 15 m2 in parc. št. 435/75 k.o. 2606 k.o. Semedela (ID znak 2606-435/75-0), v izmeri 27 m2, ki v naravi predstavljata funkcionalno zemljišče. Nepremičnini se nahajata v naselju Semedela in se prodajata kot funkcionalno zemljišče. Vrednost nepremičnin je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in za nepremičnini znaša 3.990,00 EUR;
  3. s parc. št. 1305/5 k.o. 2606 k.o. Semedela (ID znak 2606-1305/5-0), v izmeri 12 m2 in s parc. št. 1304/7 k.o. 2606 k.o. Semedela (ID znak 2606-1304/7-0), v izmeri 142 m2, ki v naravi predstavljajo funkcionalno zemljišče. Nepremičnini se nahajata na območju stavbnih zemljišč in se prodajata kot funkcionalno zemljišče. Vrednost nepremičnin je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in za nepremičnini znaša 10.164,00 EUR;
  4. s parc. št. 275/9 k.o. 2612 k.o. Sveti Anton (ID znak 2612-275/9-0), v izmeri 81 m2, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče. Nepremičnina se nahaja v naselju Dvori in se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in za nepremičnino znaša 3.254,58 EUR;
  5. s parc. št. 152/40 k.o. 2595 k.o. Škofije (ID znak 2595-152/40-0), v izmeri 98 m2, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče. Nepremičnina se nahaja v zaselku Noveli in se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in za nepremičnino znaša 9.800,00 EUR;
  6. s parc. št. 1234/2 k.o. 2595 k.o. Škofije (ID znak 2595-1234/2-0), v izmeri 120 m2, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče. Nepremičnina se nahaja v naselju Zgornje Škofije in se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 5.564,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 20% DDV oz. 2% davek na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER