09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 8. 4. 2013
Datum objave:
Številka: 478-15/2013
Datum: 22.03.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

 1. s parc. št. 2489/6, k.o. 2604 Bertoki (ID znak 2604-2489/6-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 58 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Pobegi in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 3.914,42 EUR;
 2. s parc. št. 1200/2, k.o. 2623 Boršt (ID znak 2623-1200/2-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 78 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Labor in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 3.120,00 EUR;
 3. s parc. št. 1824/5, k.o. 2603 Dekani (ID znak 2603-1824/5-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 83 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Dekani in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 4.565,00 EUR;
 4. s parc. št. 1824/6, k.o. 2603 Dekani (ID znak 2603-1824/6-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 7 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Dekani in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 385,00 EUR;
 5. s parc. št. 2396/2, k.o. 2603 Dekani (ID znak 2603-2396/2-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 68 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Dekani in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 4.760,00 EUR;
 6. s parc. št. 2396/3, k.o. 2603 Dekani (ID znak 2603-2396/3-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 7 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Dekani in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 490,00 EUR;
 7. s parc. št. 1285/2, k.o. 2607 Gažon (ID znak 2607-1285/2-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 40 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Srgaši. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 2.278,00 EUR;
 8. s parc. št. 259/2, k.o. 2617 Hrastovlje (ID znak 2617-259/2-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 123 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Dol pri Hrastovljah in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 4.182,00 EUR;
 9. s parc. št. 893, k.o. 2617 Hrastovlje (ID znak 2617-893/0-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 101 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Hrastovlje in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 3.434,00 EUR;
 10. s parc. št. 2108, k.o. 2590 Hribi (ID znak 2590-2108/0-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 90 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Jelarji in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 5.246,10 EUR;
 11. s parc. št. 1232/7, k.o. 2592 Jernej (ID znak 2592-1232/7-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 49 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Kolomban in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 4.826,99 EUR;
 12. s parc. št. 1332/1, k.o. 2595 k.o. Škofije (ID znak 2595-1332/1-0), v izmeri 38 m2, s parc. št. 1269/2, k.o. 2595 Škofije (ID znak 2595-1269/2-0), v izmeri 120 m2, s parc. št. *176/1, k.o. 2595 Škofije (ID znak 2595-176/1-1), v izmeri 170 m2, ki v naravi predstavljajo funkcionalno zemljišče. Nepremičnine se nahajajo v naselju Škofije in se prodajajo kot funkcionalno zemljišče. Vrednost nepremičnin je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in za vse tri nepremičnine znaša 15.416,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 20% DDV oz. 2% davek na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER