09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 1. 4. 2013
Datum objave:
Številka: 478-15/2013
Datum: 15.03.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

1. s parc. št. 120/3 k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-120/3-0) in sicer solastniški delež do 1/2, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče, v celotni izmeri 23 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra in se prodaja za potrebe zaokrožitve zemljišča. Vrednost nepremičnine je določena na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke in za nepremičnino znaša 1.170 EUR;

2. s parc. št. 953/3 k.o. 2589 Plavje (ID znak 2589-953/3-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče, v izmeri 34 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Plavje in se prodaja za potrebe zaokrožitve zemljišča. Vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in za nepremičnino znaša 1.700,00 EUR;

3. s parc. št. 382/14 k.o. 2606 k.o. Semedela (ID znak 2606-382/14-0), v izmeri 20 m2, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče. Nepremičnina se nahaja v naselju Semedela in se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in za nepremičnino znaša 1.900,00 EUR;

4. s parc. št. 3467/7 k.o. 2606 k.o. Semedela (ID znak 2606-3467/7-0), v izmeri 77 m2, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče. Nepremičnina se nahaja v naselju Paderna in se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 3.671,36 EUR;

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 20% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER