09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 19. 3. 2013
Datum objave:

Številka:      478-15/2013
Datum:        04.03.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

  1. s parc. št. 366/5 k.o. 2596 k.o. Tinjan (ID znak 2596-366/5-0), v izmeri 83 m2, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče. Nepremičnina se nahaja v naselju Tinjan in se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 3.569,00 EUR;
  1. s parc. št. 498/11 k.o. 2584 k.o. Zazid (ID znak 2584-498/11-0), v izmeri 47 m2, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče. Nepremičnina se nahaja v naselju Zazid in se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 658,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 20% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER