09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 18. 2. 2013
Datum objave:
Številka: 478-15/2013
Datum: 01.02.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

1. s parc. št. 1124/7 k.o. 2592 Jernej (ID znak 2592-1124/7-0), v izmeri 326 m2, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče. Nepremičnina se nahaja v naselju Kolomban in se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 15.464,00 EUR;

2. s parc. št. 60/25 k.o. 2610 Vanganel (ID znak 2610-60/25-0), v izmeri 727 m2, ki v naravi predstavlja gradbeno parcelo. Nepremičnina se nahaja v naselju Vanganel in se prodaja kot gradbena nepremičnina. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 53.775,00 EUR.

Mestna občina Koper je nepremičnini pod zapored. št. 1. in 2. dvakrat neuspešno uvrstila na javnih dražbah, ki sta bili objavljeni dne 2.11.2012 v Uradnem listu RS št. 82/2012 ter dne 30.11.2012 v Uradnem listu RS št. 90/2012.

3. s parc. št. 1258/2 k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-1258/2-0), v izmeri 149 m2, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče. Nepremičnina se nahaja v naselju Koper in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni ceni 3.012,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 20% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER