29. 04. 2021 Brezplačno hitro testiranje tudi to soboto in nedeljo Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 7. 1. 2013
Datum objave:
Številka: 478-225/2012
Datum: 21.12.2012

občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

  1. s parc. št. 1393/4 k.o. 2606 k.o. Semedela (ID znak 2606-1393/4-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 208 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Semedela in se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 13.104,00 EUR;
  1. s parc. št. 3631/1 k.o. 2612 k.o. Sveti Anton (ID znak 2612-3631/1-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 31 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Dvori in se prodaja solastniški delež do 1/2. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 640,00 EUR;
  1. s parc. št. 1695/18 k.o. 2595 k.o. Škofije (ID znak 2595-1695/18-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 225 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Spodnje Škofije in se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 13.331,00 EUR;
  1. s parc. št. 1425/2 k.o. 2613 k.o. Truške (ID znak 2613-1425/2-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 110 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Bočaji in se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 2.915,00 EUR;

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 20% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER