09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 21. 1. 2013
Datum objave:

Številka:      478-225/2012
Datum:        04.01.2013

občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

  1. s parc. št. 219/1 (ID znak 2624-219/1-0) in 219/5 (ID znak 2624-219/5-0), obe k.o. 2624 k.o. Koštabona, ki v naravi predstavljata kmetijski zemljišči v skupni izmeri 1.532 m2. Nepremičnini se nahajata v naselju Koštabona in se prodajata kot kmetijsko zemljišče. Prodaja nepremičnin bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 6.543,00 EUR;
  2. s parc. št. 3460/0 k.o. 2609 Pomjan (ID znak 2609-3460/0-0), ki v naravi predstavlja fundus zemljišča pod objektom, kateri je v lasti fizične osebe, v izmeri 19 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Pomjan in se prodaja za potrebe zaokrožitve zemljišča. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 1.026,00 EUR;

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 20% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

MESTNA OBČINA KOPER