16. 04. 2021 Terase se odpirajo, za gostince uporaba še naprej brezplačna Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji premičnega premoženja

Interesno področje: Splošne zadeve
Rok prijave: 20. 4. 2021
Datum objave:

Številka: 023-7/2021

 

Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, ZSPDSLS-1) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper, objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
O PRODAJI PREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Predmet prodaje so vozila v lasti Mestne občine Koper. Izklicna cena posameznega vozila je določena na podlagi cenitve.

Motorna vozila, ki so predmet prodaje, so naslednja:

 

 1. VW Caddy Life 1.9 TDI DSG
 • št. šasije 2ZZZ2KZ9X091261
 • prva registracija 03.2009
 • število prevoženih kilometrov 230.736
 • Inventarna številka: 0170065
 • Izklicna cena: 1.195,00 EUR brez vključenega DDV.

 

 1. CITROEN C3 1.4 HDi SX Pack
 • št. šasije VF7FC8HZC29019187
 • prva registracija 11.2007
 • število prevoženih kilometrov 111.549
 • Inventarna številka: 0170062
 • Izklicna cena: 475,00 EUR brez vključenega DDV.

 

 1. CITROEN C3 1.4 HDi SX Pack,
 • št. šasije VF7FC8HZC29020174
 • prva registracija 11.2007
 • število prevoženih kilometrov 102.832
 • Inventarna številka: 0170060
 • Izklicna cena: 505,00 EUR brez vključenega DDV.

 

 1. CITROEN C3 1.4 HDi SX Pack
 • št. šasije VF7FC8HZC29022334
 • prva registracija 11.2007
 • število prevoženih kilometrov 114.923
 • Inventarna številka: 0170061
 • Izklicna cena: 495,00 EUR brez vključenega DDV.

 

 1. CLIO 1.2 EXSPRESSION
 • št. šasije VF18805CF28822980
 • prva registracija 6.2003
 • število prevoženih kilometrov 165.675
 • Inventarna številka: 0170047
 • Izklicna cena: 255,00 EUR brez vključenega DDV

 

 1. CITROEN C3 1.4 HDi SX Pack
 • št. šasije: VF7FC8HZC29022335
 • prva registracija: 12.2007
 • število prevoženih kilometrov: 123.725
 • Inventarna številka: 0170063
 • Izklicna cena: 525,00 EUR brez vključenega DDV

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 20.04.2021, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

Predmet prodaje je posamezna premičnina – vozilo.

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • številko in datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji premičnega premoženja;
 • navedbo vozila ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Ta namera je objavljena na spletni strani Mestne občine Koper. Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku roka za oddajo ponudb.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8 (osmih) dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

Morebitna vprašanja v zvezi s postopkom ponudniki pošljejo na e-naslov: alan.ziberna@koper.si.

Vprašanja v zvezi s posameznim vozilom oziroma ogled posameznega vozila je možen po predhodnem dogovoru z odgovorno osebo za vzdrževanje vozil na naslov: vzdrzevanje.vozil@koper.si

Motorna vozila bodo prodana po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

MESTNA OBČINA KOPER