09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji premičnega premoženja

Interesno področje:
Rok prijave: 2. 9. 2013
Datum objave:

Številka:      478-15/2013
Datum:        16.08.2013

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

  1. parc. št. 3002 k.o. 2623 Boršt (ID znak 2623-3002/0-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 25 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Labor in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G) določena izkustveno in znaša 1000,00 EUR;
  2. s parc. št. 2215 (ID znak 2590-2215/0-0), 2098 (ID znak 2590-2098/0-0) in 230.S (ID znak 2590-230/0-1), vse k.o. 2590 Hribi, ki v naravi predstavljajo funkcionalno zemljišče v skupni izmeri 186 m2. Nepremičnine se nahajajo v naselju Hrvatini in se prodajajo za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnin je skladno z 2. odstavkom 17. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G) določena izkustveno in znaša 12.648,00 EUR;

 

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

 

 

 

 

MESTNA OBČINA KOPER