22. 01. 2021 S sproščanjem ukrepov postopna prilagoditev parkirnega režima Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji premičnega premoženja

Interesno področje:
Rok prijave: 22. 2. 2013
Datum objave:

Številka:      478-15/2013
Datum:        07.02.2013

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih nepremičnin:

 

  1. s parc. št. 544/59 k.o. 2606 k.o. Semedela (ID znak 2606-544/59-0), v izmeri 18 m2, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče. Nepremičnina se nahaja v naselju Semedela in se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 1.700,00 EUR.
  2. s parc. št. 544/60 k.o. 2606 k.o. Semedela (ID znak 2606-544/60-0), v izmeri 18 m2, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče. Nepremičnina se nahaja v naselju Semedela in se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 1.700,00 EUR.
  3. s parc. št. 1448/2 k.o. 2619 k.o. Sočerga (ID znak 2619-1448/2-0), v izmeri 51 m2, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče. Nepremičnina se nahaja v zaselku Šeki in se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 1.045,00 EUR.
  4. s parc. št. 1448/3 k.o. 2619 k.o. Sočerga (ID znak 2619-1448/3-0), v izmeri 23 m2, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče. Nepremičnina se nahaja v zaselku Šeki in se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 518,00 EUR.
  5. s parc. št. 1187/2 k.o. 2596 k.o. Tinjan (ID znak 2596-1187/2-0), v izmeri 132 m2, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče. Nepremičnina se nahaja v naselju Urbanci in se prodaja kot funkcionalno zemljišče. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 7.150,00 EUR.

 

 

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 20% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

 

 

 

 

MESTNA OBČINA KOPER