09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji premičnega premoženja

Interesno področje:
Rok prijave: 28. 1. 2013
Datum objave:

Številka: 0611-6/2012

Datum: 10.1.2013

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 34. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI PREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednjih premičnin – motorna vozila in drugo premično premoženje.

Seznam zapuščenih vozil in drugih opuščenih predmetov, vključno z njihovo izklicno ceno, je pripravila Komisija za ravnanje z opuščenimi vozili in drugimi opuščenimi predmeti in je razdeljen na tri sklope. Predmet prodaje je posamezni sklop zapuščenih vozil (spisek v priloženem dokumentu).

Navedene izhodiščne vrednosti premičnin ne vsebujejo 20% DDV. Izklicne cene so določene na podlagi overjenega rokopisa cenitev.

 

 

 

 

MESTNA OBČINA KOPER