09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o uporabi nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 16. 12. 2013
Datum objave:
Številka: 478-15/2013
Datum: 29.11.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 2. Odstavka 29. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O UPORABI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za sklenitev pogodbe o uporabi nepremičnega premoženja za naslednji poslovni prostor:

  1. Poslovni prostor se nahaja v pritličju poslovnega objekta na naslovu Gregorčičeva ulica št. 06, Koper, parcelna št. 1168/0 k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-1168/0-0). Predmet uporabe je poslovni prostor v pritličju objekta, v izmeri 16,85 m2. Poslovni prostor je delno usposobljen, z uporabnim dovoljenjem. Oddaja se za skladiščenje. Skladno z 2. alinejo 1. točke 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G) se prostor oddaja brezplačno.

Davek na dodano vrednost se obračuna skladno z veljavnimi predpisi.

MESTNA OBČINA KOPER