09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o uporabi nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 12. 8. 2013
Datum objave:
Številka: 478-15/2013
Datum: 26.07.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 2. Odstavka 29. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O UPORABI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za sklenitev pogodbe o uporabi nepremičnega premoženja za naslednji poslovni prostor:

  1. Poslovni prostor se nahaja v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Ulica pri Velikih vratih 6, Koper, parcelna št. 1053, k.o. 2605 Koper (ID znak 1479670). Predmet uporabe je poslovni prostor, v izmeri 42,81 m2. Poslovni prostor je delno usposobljen, z uporabnim dovoljenjem. Oddaja se za pisarniško dejavnost, neprofitni organizaciji. Skladno z 2. alinejo 1. točke 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G), se prostor oddaja brezplačno.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

MESTNA OBČINA KOPER