22. 01. 2021 S sproščanjem ukrepov postopna prilagoditev parkirnega režima Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o uporabi nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 11. 11. 2013
Datum objave:
Številka: 478-15/2013
Datum: 25.10.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 2. Odstavka 29. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O UPORABI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za sklenitev pogodbe o uporabi nepremičnega premoženja za naslednji poslovni prostor:

  1. Nepremičnina se nahaja na naslovu Puntarska ulica 10, Koper, parcelna št. 1225/0, k.o. 2605 Koper (ID znak 3709428). Predmet uporabe je nepremičnina s koristno površino v izmeri 45,00 m2. Pogodba o uporabi nepremičnine se sklene za določen čas, do 18.09.2014, brez možnosti podaljšanja. Uporabnina je določena izkustveno skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G), in mesečno zanaša 270,00€ brez DDV.

Davek na dodano vrednost se obračuna skladno z veljavnimi predpisi.

MESTNA OBČINA KOPER