09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 9. 12. 2013
Datum objave:

Številka:      478-15/2013
Datum:        22.11.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 4. odstavka 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G) in 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na naslednjih nepremičninah:

  1. s parc. št. 1686/14 k.o. 2595 Škofije, v površini 270 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Plavje. Na nepremičnini se ustanavlja stvarna služnost dostopne poti. Odškodnina za izvrševanje služnosti je upoštevana v postopku menjave nepremičnin s parc. št. 1686/11 in 1686/13, obe k.o. 2595 Škofije, za potrebe realizacije projekta lokalne čistilne naprave in črpališča v naselju Plavje, ki predstavljata del javne komunalne infrastrukture odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Mestne občine Koper.

MESTNA OBČINA KOPER