09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 23. 12. 2013
Datum objave:

Številka:      478-15/2013
Datum:        06.12.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 4. odstavka 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G) in 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na naslednjih nepremičninah:

  1. s parc. št. 1364/5 (ID znak 2593-1364/5-0), 1364/32, (ID znak 2593-1364/32-0), 1365/1 (ID znak 2593-1365/1-0), 1365/2 (ID znak 2593-1365/2-0), 1315/2 (ID znak 2593-1315/2-0), 1315/4 (ID znak 2593-1315/4-0) in 1364/30 (ID znak 2593-1364/30-0), vse k.o. 2593 Oltra. Nepremičnine se nahajajo v naselju Ankaran. Na nepremičninah se ustanavlja stvarna služnost dostopne poti. Odškodnina za ustanovitev stvarne služnosti dostopne poti na nepremičninah bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer v znesku 5.882,94 EUR;
  2. s parc. št. 663/19 (ID znak 2590-663/19-0) k.o. 2590 Hribi. Nepremičnina se nahaja v naselju Hrvatini. Na nepremičnini se ustanavlja stvarna služnost dostopne poti in položitve komunalnih vodov. Odškodnina za izvrševanje služnosti je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) določena izkustveno in znaša 34,00 €/m2 posega.

MESTNA OBČINA KOPER