09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 12. 8. 2013
Datum objave:
Številka: 478-15/2013
Datum: 26.07.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 4. odstavka 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G) in 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na naslednjih nepremičninah:

1. s parc. št.:

 • 572/3 k.o. Hribi (ID znak 2590-572/3-0) v izmeri 132 m2;
 • 573/7 k.o. Hribi (ID znak 2590-573/7-0) v izmeri 30 m2;
 • 574/8 k.o. Hribi (ID znak 2590-574/8-0) v izmeri 414 m2;
 • 577/1 k.o. Hribi (ID znak 2590-577/1-0) v izmeri 114 m2;
 • 577/7 k.o. Hribi (ID znak 2590-577/7-0) v izmeri 264 m2;
 • 577/9 k.o. Hribi (ID znak 2590-577/9-0) v izmeri 88 m2;
 • 583/2 k.o. Hribi (ID znak 2590-583/2-0) v izmeri 64 m2;
 • 594/19 k.o. Hribi (ID znak 2590-594/19-0) v izmeri 1.168 m2;
 • 594/41 k.o. Hribi (ID znak 2590-594/41-0) v izmeri 27 m2;
 • 596/1 k.o. Hribi (ID znak 2590-596/1-0) v izmeri 278 m2;
 • 602/1 k.o. Hribi (ID znak 2590-602/1-0) v izmeri 465 m2;
 • 603/0 k.o. Hribi (ID znak 2590-603/0-0) v izmeri 58 m2;
 • 604/1 k.o. Hribi (ID znak 2590-604/1-0) v izmeri 127 m2.

Nepremičnine se nahajajo v okolici naselja Hrvatini. Na nepremičninah se ustanavlja prava stvarna služnost v javno korist, za potrebe izgradnje elektroenergetskih naprav – EEN Fajti 4, ki zajema izgradnjo, obratovanje, upravljanje in vzdrževanje ustreznega srednje in nizko napetostnega kabelskega voda. Na podlagi 3. odstavka 59. člena Energetskega zakona (EZ, Uradni list RS, št. 27/2007-UPB2, 70/2008 in 22/2010), se odškodnina za izvrševanje služnosti za investitorja in upravljavca Elektro Primorska d.d., ne obračuna.

2. s parc. št. 352/27 (ID znak 2606-352/27-0) in 363/10 (ID znak 2606-363/10-0), obe k.o. 2606 Semedela, v skupni površini 27.526 m2. Nepremičnini se nahajata na območju Žusterne, pod OŠ Antona Ukmarja. Na obeh nepremičninah se ustanavlja stvarna služnost dostopne poti. Odškodnina za izvrševanje služnosti je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) določena izkustveno in znaša 40,00 €/m2 posega

Navedene vrednosti odškodnin za izvrševanje služnostne pravice ne vsebujejo 22% DDV.

MESTNA OBČINA KOPER