22. 01. 2021 S sproščanjem ukrepov postopna prilagoditev parkirnega režima Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 5. 8. 2013
Datum objave:
Številka: 478-15/2013
Datum: 19.07.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 4. odstavka 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012) in 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na naslednjih nepremičninah:

1. s parc. št. 3169/9 k.o. 2604 Bertoki (ID znak 2604-3169/9-0), v izmeri 167 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Bonini. Na nepremičnini se ustanavlja prava stvarna služnost dostopne poti. Odškodnina za izvrševanje služnosti je določena na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene stroke in znaša 667,78 €.

2. s parc. št. 1822/7 (ID znak 2606-1822/7-0) in 1823/1 (ID znak 2606-1823/1-0), obe k.o. 2606 Semedela, v skupni izmeri 7.832 m2. Nepremičnini se nahajata nad Dolinsko cesto v Kopru. Na nepremičninah se ustanavlja prava stvarna služnost dostopne poti. Odškodnina za izvrševanje služnosti se ne obračuna, saj se z ustanovitvijo zasleduje javna korist.

Navedene vrednosti odškodnin za izvrševanje služnostne pravice ne vsebujejo 20% DDV.

MESTNA OBČINA KOPER