09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 24. 6. 2013
Datum objave:

Številka:      478-15/2013
Datum:        07.06.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 4. odstavka 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012) in 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

 Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na naslednjih nepremičninah:

  1. s parc. št. 5728/2 (ID znak 2604-5728/2-0), 5728/3 (ID znak 2604-5728/3-0), 5730/0 (ID znak 2604-5730/0-0) in 5731/0 (ID znak 2604-5731/0-0), vse k.o. 2604 Bertoki, v skupni izmeri 16.682 m2. Nepremičnine se nahajajo v naselju Sermin. Na nepremičninah se ustanavlja prava stvarna služnost postavitve, uporabe in vzdrževanja vodovodnega priključka. Odškodnina za izvrševanje služnosti je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 30,00 €/m2 posega;
  2. s parc. št. 1362/5 k.o. 2595 Škofije (ID znak 2595-1362/5-0), v izmeri 12 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Zgornje Škofije. Na nepremičnini se ustanavlja prava stvarna služnost postavitve, uporabe in vzdrževanja elektro priključka. Odškodnina za izvrševanje služnosti je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 30,00 €/m2 posega.

Navedene vrednosti odškodnin za izvrševanje služnostne pravice ne vsebujejo 20% DDV.

MESTNA OBČINA KOPER