09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 22. 7. 2013
Datum objave:

Številka:      478-15/2013
Datum:        05.07.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 4. odstavka 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012) in 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na naslednjih nepremičninah:

1. s parc. št.:

  • 1087/1 k.o. Hribi (ID znak 2590-1087/1-0) v izmeri 460 m2;
  • 1113/1 k.o. Hribi (ID znak 2590-1113/1-0) v izmeri 360 m2;
  • 1126/1 k.o. Hribi (ID znak 2590-1126/1-0) v izmeri 2.425 m2;
  • 1126/3 k.o. Hribi (ID znak 2590-1126/3-0) v izmeri 935 m2;
  • 1126/5 k.o. Hribi (ID znak 2590-1126/5-0) v izmeri 1.200 m2;
  • 818/1 k.o. Hribi (ID znak 2590-818/1-0) v izmeri 888 m2;
  • 818/2 k.o. Hribi (ID znak 2590-818/2-0) v izmeri 500 m2;
  • 820/1 k.o. Hribi (ID znak 2590-820/1-0) v izmeri 729 m2;
  • 851/2 k.o. Hribi (ID znak 2590-851/2-0) v izmeri 347 m2;
  • 856/0 k.o. Hribi (ID znak 2590-856/0-0) v izmeri 1.641 m2.

Nepremičnine se nahajajo v okolici naselja Hrvatini – Brida. Na nepremičninah se ustanavlja prava stvarna služnost v javno korist, za potrebe izgradnje elektroenergetskih naprav – EEN Brida – Hrvatini, ki zajema izgradnjo, obratovanje, upravljanje in vzdrževanje transformatorske postaje z ustreznim 20 kV kabelskim SN omrežjem. Na podlagi 3. odstavka 59. člena Energetskega zakona (EZ, Uradni list RS, št. 27/2007-UPB2, 70/2008 in 22/2010), se odškodnina za izvrševanje služnosti za investitorja in upravljavca Elektro Primorska d.d., ne obračuna.

2. s parc. št. 320/5 (ID znak 2589-320/5-0) k.o. 2589 Plavje in 320/7 (ID znak 2589-320/7-0) k.o. 2589 Plavje, v skupni površini 41 m2. Nepremičnini se nahajata na območju mejnega prehoda Škofije. Na obeh nepremičninah se ustanavlja stvarna služnost napeljave električnega priključka v površini približno 10 m2. Odškodnina za izvrševanje služnosti je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 30,00 €/m2 posega

Navedene vrednosti odškodnin za izvrševanje služnostne pravice ne vsebujejo 22% DDV.

MESTNA OBČINA KOPER