09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 27. 5. 2013
Datum objave:
Številka: 478-15/2013
Datum: 10.05.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 4. odstavka 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012) in3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011in 42/2012) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti na naslednjinepremičnini:

  • s parc. št. 314/5k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-314/5-0), v skupni izmeri 35 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Žusterna in sicer na območju za poselitev. Na delu nepremičnine, ki v naravi predstavlja pločnik, se v dolžini 2m in širini 3m ustanavlja prava stvarna služnost vkopa električnega ter vodovodnega priključka. Odškodnina za izvrševanje služnosti je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 40,00 €/m2 posega, kar pomeni skupno 420,00 €.

Navedena vrednostodškodnine za izvrševanje služnostne pravice ne vsebuje 20% DDV.

MESTNA OBČINA KOPER