09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnem premoženju

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 11. 11. 2013
Datum objave:
Številka: 478-15/2013
Datum: 25.10.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, na podlagi 4. odstavka 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G) in 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stavbne pravice na naslednji nepremičnini:

  1. s parc. št. 1371/1 k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-1371/1-0). Nepremičnina se nahaja v mestnem jedru Kopra. Predmetna nepremičnina v izmeri 135 m2 predstavlja zaokrožitev nepremičnine s parc. št. 1373/1 k.o. 2605 Koper v lasti Škofije Koper. Stavbna pravica se ustanavlja za potrebe izgradnje in zunanje ureditve objekta v skladu s projektno dokumentacijo številka 225-1/2013 – odstranitev objektov in novogradnja.

Mestna občina Koper občina Koper je za predmetno nepremičnino s Škofijo Koper sklenila menjalno pogodbo z dne 05.06.2013. Stavbna pravica sklepa izključno zaradi neizvedbe menjalne pogodbe v zemljiški knjigi. Zaradi navedenega se odškodnina za ustanovitev stavbne pravice, ne obračuna. Stavbna pravica se ustanavlja za obdobje dveh (2) let, za čas veljavnosti gradbenega dovoljenja.

MESTNA OBČINA KOPER