09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnem premoženju

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 12. 8. 2013
Datum objave:
Številka: 478-15/2013
Datum: 26.07.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, na podlagi 4. odstavka 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 24/2013-ZDU-1G) in 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stavbne pravice na naslednjih nepremičninah:

  1. s parc. št. 577/7 k.o. 2590 Hribi (ID znak 2590-577/7-0). Nepremičnina se nahaja v naselju Hrvatini. Stavbna pravica se ustanavlja na delu nepremičnine, za potrebe postavitve trafopostaje. Odškodnina za ustanovitev stavbne pravice je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS 34/2011, 42/2012 in 24/2013) določena izkustveno in znaša 520€/letno. Stavbna pravica se ustanavlja za obdobje dveh (2) let.

Navedene vrednosti odškodnine za ustanovitev stavbne pravice ne vsebujejo 22% DDV.

MESTNA OBČINA KOPER