09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnem premoženju

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 15. 4. 2013
Datum objave:
Številka: 478-15/2013
Datum: 27.03.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, na podlagi 4. odstavka 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012) in 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA USTANOVITEV STAVBNE PRAVICE NA NEPREMIČNEM PREMOŽENJU

Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stavbne pravice na naslednjih nepremičninah:

Mestna občina Koper objavlja namero za ustanovitev stavbne pravice na nepremičninah s parc. št. 810/0 k.o. 2594 Ankaran (ID znak 2594-810/0-0), parc. št. 811/1 k.o. 2594 Ankaran (ID znak 2594-811/1-0) ter parc. št. 811/2 k.o. 2594 Ankaran (ID znak 2594-811/2-0).

Nepremičnine se nahajajo znotraj ureditvenega območja državnega prostorskega načrta, skladno z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru (Ur. l. RS št. 48/2011), v neposredni bližini luke Koper.

Stavbna pravica se ustanavlja na nepremičninah s parc. št. 810/0, 811/1 in del parc. št. 811/2, vse k.o. 2594 Ankaran, v skupni izmeri 55.309 m2, za potrebe celostne prostorske ureditve pristanišča za mednarodni promet v Kopru.

Letno nadomestilo za pridobitev stavbne pravice je določeno, skladno s cenitvenim poročilom sodnega cenilca za gradbeno stroko in znaša 43.140,00 EUR.

Doba trajanja stavbne pravice je 5 let.

Območje stavbne pravice je razvidno iz skice, ki je priloga in sestavni del te namere.

Navedena vrednost letnega nadomestila za ustanovitev stavbne pravice ne vsebuje 20% DDV.

MESTNA OBČINA KOPER