Zapri
22. 05. 2024 Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami med 6. in 9. decembrom 2020

Interesno področje: Zaščita in reševanje
Datum objave:

Mestna občina Koper je na podlagi sklepa o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami med 6. in 9. decembrom 2020, št. 844-29/2020-8-DGZR z dne 11. 12. 2020, ki ga je izdalo Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, začela ocenjevati škodo. Oškodovanci, ki so utrpeli škodo na kmetijskih zemljiščih (škoda na kmetijskih pridelkih se ne ocenjuje), stavbah oziroma na infrastrukturi, to prijavijo na predpisanih obrazcih (1, 3, 4 in 5). Na podlagi prejetih vlog bodo škodo ocenile občinske komisije.

Obrazci za prijavo škode na kmetijskih zemljiščih so na voljo tudi pri Kmetijsko svetovalni službi Koper (Ulica 15. maja).

Oškodovanci morajo izpolnjene obrazce oddati po elektronski ali priporočeno po navadni pošti, najkasneje do vključno četrtka, 31. 12. 2020.

 

Škoda se ocenjuje v skladu s predpisano metodologijo, določeno z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08), in sicer:

  • škoda na kmetijskih zemljiščih: Obrazec 1 (Oddelek za gospodarske dejavnosti, trajnostno mobilnost in okolje – 05 6646 244)
  • škoda na stavbah: Obrazec 3 in Obrazec 4 (Oddelek za zaščito in reševanje – 05 6646 295)
  • škoda na infrastrukturi: Obrazec 5 – (Oddelek za gospodarske javne službe, promet in javne površine – 05 6646 393)