Preglej vse objave

Poziv k prijavi škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic pozebe na območju Mestne občine Koper

Interesno področje: Kmetijstvo in ribištvo
Datum objave:

Mestna občina Koper obvešča, da na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje št. 84414/2023-5–DGZR z dne 9. 11. 2023, pričenja z ocenjevanjem škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic pozebe.

Rok za zbiranje vlog je do petka, 17. novembra 2023.

Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji (priznanih kultur) se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na prizadetih kulturah zaradi posledic pozebe v obdobju od 3. do 7. aprila 2023.

Škodo prijavite na Obrazcu 2 – Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, ki je dostopen na tej povezavi ali v fizični obliki v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.

Upravičenci za prijavo škode so oškodovanci, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev oziroma imajo urejeno številko KMG-MID.

Prijavni obrazec mora biti izpolnjen čitljivo, z velikimi tiskanimi črkami in mora vsebovati naslednje obvezne podatke:

 • Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
 • Davčna številka nosilca kmetijskega gospodarstva
 • Naslov nosilca kmetijskega gospodarstva
 • KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev
 • Številka GERK, kjer je bila kultura poškodovana
 • Vrsta poškodovane kulture in šifra – po seznamu priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode
 • Poškodovanost dejanski odstotek poškodovanosti
 • Površina poškodovane kulture – dejanska površina poškodovane kulture v arih znotraj GERK-a
 • Telefonska številka in e-mail naslov nosilca kmetijskega gospodarstva oziroma kontaktne osebe.

Obrazec 2 mora biti lastnoročno podpisan s strani nosilca kmetijskega gospodarstva na dveh predpisanih mestih. Priložite lahko tudi eno ali več fotografij nastale škode.

Obrazec 2 mora biti oddan najkasneje do 17. 11. 2023 (velja datum poštnega žiga). Prijavo je mogoče oddati

 • osebno, v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, na naslovu Verdijeva ulica 10, Koper, in sicer v času uradnih ur (pon, tor, čet in pet od 8:00 do 12:00, sre od 8:00 do 12:00 in od 14:00 do 17:00);
 • po pošti, s priporočeno pošiljko na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper oziroma
 • po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si z navedbo »Prijava škode-pozeba od 3. do 7. 4. 2023«.

Informacije v zvezi s prijavo škode lahko zainteresirani dobijo na sedežu Mestne občine Koper, na Uradu za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, pri mag. Maši Miculinić Trošt, tel. št. 05 6646 463 v času uradnih ur.