Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Poziv za prijavo škode na stvareh zaradi posledic močnih neurij s plazovi in poplavami od 27. oktobra do 6. novembra 2023

Interesno področje: Zaščita in reševanje
Datum objave:

Mestna občina Koper obvešča, da na podlagi Sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 844-35/2023-14 – DGZR z dne 14. 11. 2023, pričenja z ocenjevanjem škode na stvareh zaradi posledic močnih neurij s plazovi in poplavami od 27. oktobra do 6. novembra 2023.

 

Rok za zbiranje vlog je do vključno četrtka, 30. novembra 2023.

 

Naloga Mestne občine Koper oz. občinske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah je, da na predpisanih obrazcih (vlogah) oceni nastalo škodo skladno z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08). Podatke iz obrazcev občinska komisija vnese v spletno aplikacijo Ajda.

 

Več informacij o poteku ocenjevanja škode si lahko preberete na spletnem naslovu URSZR: https://www.gov.si/zbirke/storitve/ocenjevanje-skode-po-naravnih-nesrecah/ .

 

V skladu s sprejetim Sklepom lahko lastniki škodo prijavite na predpisanem obrazcu, in sicer:

 • OBRAZEC 1 – Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči« je namenjen prijavi škode na kmetijskih zemljiščih.
 • OBRAZEC 4 – Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči« je namenjen prijavi delne škode na objektih.
 • OBRAZEC 5 – Ocena škode na gradbenih in inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski plinovodi, vodni objekti, dovozi, ceste, podporni zidovi in drugo), povzročene po naravni nesreči« pa je namenjen prijavi škode na gradbeno-inženirski infrastrukturi.

K prijavi (obrazcu) je potrebno priložiti fotografije poškodovanega kmetijskega zemljišča oziroma poškodovanega objekta iz katerih bodo razvidne poškodbe. Pripišite tudi kontaktne podatke (telefon, e-pošta) za morebitne dodatne informacije.

 

Vlogo je potrebno tudi lastnoročno podpisati (vlogo se podpiše na dveh mestih).

 

Pri izpolnjevanju obrazcev in oddaji vloge upoštevajte tudi naslednje:

 • delna škoda povzročena na stanovanjskem ali poslovnem objektu pa se oceni na »OBRAZCU 4«,
 • za vsak objekt (stanovanjski, poslovni,…) se oceni ločeno in popiše na obrazcu, torej mora biti za vsak poškodovan objekt oddana ločena vloga,
 • za poškodbe na skupnih delih stavb prijavo vloži upravnik stavbe,
 • za objekte v solastništvu, škodo prijavi eden izmed solastnikov.

Natisnjene obrazce lahko prevzamete tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper-Capodistria v času uradnih ur:

ponedeljek, torek, četrtek, petek: 8:00–12:00

sreda: 8:00–12:00, 14:00–17:00

Izpolnjene obrazce lahko:

 • pošljete po elektronski pošti na: obcina@koper.si ; z navedbo zadeve: »Prijava škode – Neurja s plazovi in poplavami od 27.10.2023 do 6.11.2023«,
 • dostavite v vložišče Mestne občine Koper ali
 • pošljete po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper-Capodistria, z navedbo zadeve »Prijava škode – Neurja s plazovi in poplavami od 27.10.2023 do 6.11.2023«.

Na podlagi prejetih vlog bo škodo na terenu ocenjevala občinska komisija za ocenjevanje škode. Morebitne dodatne informacije in pojasnila dobite na tel. 05/6646-295. Če potrebujete pomoč pri izpolnjevanju obrazcev, vam lahko pomagamo na Mestni občini Koper ali Medobčinski upravi Istre.

 

Ocenjevanje spodaj navedene škode NI v pristojnosti občinske Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah in jo morate morebitni oškodovanci prijaviti neposredno stvarno pristojnemu organu:

 • v gozdovih škodo ocenjuje Zavod za gozdove RS,
 • na vodotokih škodo ocenjuje Direkcija RS za vode,
 • na kulturni dediščini škodo ocenjuje Zavod za varstvo kulturne dediščine,
 • v gospodarstvu škodo ocenjuje Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
 • na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo ter
 • na državni infrastrukturi Ministrstvo za infrastrukturo.