Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Predlaganje kandidatov za OVK in POVK – poziv

Interesno področje: Volitve
Datum objave:

P O Z I V

političnim strankam, drugim organizacijam občanov v občini ter občankam in občanom za

PREDLAGANJE KANDIDATOV

 ZA SESTAVO OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE IN
POSEBNE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE MESTNE OBČINE KOPER

 

Komisija Občinskega sveta Mestne občine Koper za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je začela postopek za imenovanje Občinske volilne komisije in Posebne občinske volilne komisije.

Na podlagi določbe 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) imenuje volilni komisiji Občinski svet.

Skladno s 35. členom navedenega zakona sestavljajo volilno komisijo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občank in občanov.

Skladno s 36. členom navedenega zakona morata biti v posebni občinski volilni komisiji vsaj en član in en namestnik člana pripadnika italijanske narodne skupnosti.

Prosimo, da predloge evidentiranih kandidatov posredujete Mestni občini Koper, Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, do srede, 10. novembra 2021, s pripisom »kandidatura za člana OVK« ali »kandidatura za člana POVK«.

Predloge lahko posredujete po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ali na uradni elektronski naslov: obcina@koper.si ali osebno v Sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Zainteresirani predlagatelji se lahko za dodatne informacije obrnejo na Službo za občinski svet in krajevne skupnosti, tel. št.: 05/6646-382.

 

Koper, 5. oktober 2021

Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja
Predsednik
Janez Starman, l.r.