Zapri
22. 05. 2024 Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Razglas o plakatiranju v volilni kampanji za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2019

Interesno področje: Okolje, Volitve
Datum objave:

Mestna občina Koper

 

OBVEŠČA VSE ORGANIZATORJE VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE POSLANCEV  IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT V LETU 2019, ki bodo dne 26.5.2019

 

da je skladno z Zakonom o volilni in referendumski kampanji in občinskim odlokom o oglaševanju sprejet sklep o plakatiranju v volilni kampanji za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2019.

 

V zvezi s tem

 

O B V E Š Č A

organizatorje volilne kampanje, da lahko  integralno besedilo sklepa  osebno prevzamejo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper (Koper, Verdijeva 10, pritličje desno), vsak delavnik med 08. in 12.uro ter ob sredah tudi med 14.00 in 17.00 uro . Sklep je objavljen tudi na oglasni deski v avli sedeža Mestne občine v Kopru, Verdijeva 10 ter na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si).

 

Žrebanje brezplačnih plakatnih mest bo po pogojih iz zgoraj citiranega SKLEPA v petek, dne 19. aprila 2019 z začetkom  ob 09.00  uri v sejni sobi Mestne občine Koper, v Kopru, Verdijeva 10, pritličje levo. Predstavniki organizatorjev volilne kampanje se morajo žrebanja udeležiti osebno in organizatorju žrebanja izročiti:

  • pisno pooblastilo organizatorja ter
  • dokazilo o odprtju TRR, ki ga zahteva člen Zakona o volilni in referendumski kampanji.

 

 

 

Župan

Aleš Bržan