Preglej vse objave

Razglas – plakatiranje

Interesno področje: Volitve
Datum objave:

Mestna občina Koper

 

OBVEŠČA VSE ORGANIZATORJE REFERENDUMSKE KAMPANJE O ODLOKU O VELJAVNOSTI PROSTORSKIH AKTOV NA DELU OBMOČJA »URBANO SREDIŠČE BARKA«, za referendum, ki bo dne 10. 10.2021

 

da je skladno z Zakonom o volilni in referendumski kampanji in občinskim odlokom o oglaševanju sprejet sklep o plakatiranju v referendumski kampanji o Odloku o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja »Urbano središče Barka«.

V zvezi s tem

O B V E Š Č A

organizatorje referendumske kampanje, da lahko integralno besedilo sklepa osebno prevzamejo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper (Koper, Verdijeva 10, pritličje desno), vsak delavnik med 08. in 12. uro ter ob sredah tudi med 14.00 in 17.00 uro . Sklep je objavljen tudi na oglasni deski v avli sedeža Mestne občine v Kopru, Verdijeva 10 ter na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si).

Žrebanje brezplačnih plakatnih mest bo po pogojih iz zgoraj citiranega SKLEPA v ponedeljek, dne 20. septembra 2021 z začetkom  ob 09.00  uri v sejni sobi, v pritličju Mestne občine Koper, v Kopru, Verdijeva 10. Predstavniki organizatorjev referendumske kampanje se morajo žrebanja udeležiti osebno in organizatorju žrebanja izročiti:

  • pisno pooblastilo organizatorja ter
  • dokazilo o odprtju TRR, ki ga zahteva člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 105/2008, 11/2011, 28/2011, 98/2013, 8/2015 in 6/2018).

 

Župan
Aleš Bržan