Preglej vse objave

Razglas – plakatiranje v referendumskih kampanjah za zakonodajne referendume, ki bodo dne 27. 11.2022

Interesno področje: Volitve
Datum objave:

Mestna občina Koper

OBVEŠČA VSE ORGANIZATORJE REFERENDUMSKIH KAMPANJ  ZA ZAKONODAJNE REFERENDUME, ki bodo dne 27. 11.2022

 da je skladno z Zakonom o volilni in referendumski kampanji in občinskim odlokom o oglaševanju sprejet Sklep o plakatiranju v referendumskih kampanjah za zakonodajne referendume, ki bodo dne 27. 11.2022 (referendumi o Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije, Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija in Zakonu o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi).

V zvezi s tem

 O B V E Š Č A

organizatorje referendumske kampanje, da je sklep objavljen na oglasni deski v avli sedeža Mestne občine v Kopru, Verdijeva 10 ter na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si).

Žrebanje brezplačnih plakatnih mest bo po pogojih iz zgoraj citiranega sklepa v četrtek, dne 10. novembra 2022  z začetkom  ob 09.00  uri v sejni sobi Mestne občine Koper, v Kopru, Verdijeva 10, I.nadstropje. Predstavniki organizatorjev referendumske kampanje se morajo žrebanja udeležiti osebno in organizatorju žrebanja izročiti:

  • pisno pooblastilo organizatorja ter
  • dokazilo o odprtju TRR, ki ga zahteva 16. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – odločba US, 11/11, 28/11 – odločba US, 98/13, 8/15 in 6/2018-odločba US).