Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Razglas – plakatiranje v treh referendumskih kampanjah za 9. 6. 2024

Interesno področje: Volitve
Rok prijave: 9. 6. 2024
Datum objave:

Mestna občina Koper

OBVEŠČA VSE ORGANIZATORJE REFERENDUMSKIH KAMPANJ
ZA POSVETOVALNE REFERENDUME, ki bodo dne 9. 6.2024,

da je skladno z Zakonom o volilni in referendumski kampanji in občinskim odlokom o oglaševanju sprejet Sklep o plakatiranju v referendumskih kampanjah za posvetovalne referendume, ki bodo dne 9. 6.2024 (referendumi o obravnavi ureditve pravice pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor RS in o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo).

V zvezi s tem

O B V E Š Č A

organizatorje referendumskih  kampanj, da je sklep objavljen na oglasni deski v avli sedeža Mestne občine v Kopru, Verdijeva 10 ter na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si).

Žrebanje brezplačnih plakatnih mest bo po pogojih iz zgoraj citiranega sklepa v torek, dne 21. maja 2024  z začetkom  ob 09.00  uri v sejni sobi Mestne občine Koper, v Kopru, Verdijeva 10, pritličje levo. Predstavniki organizatorjev referendumske kampanje se morajo žrebanja udeležiti osebno in organizatorju žrebanja izročiti:

  • pisno pooblastilo organizatorja ter
  • dokazilo o odprtju TRR, ki ga zahteva 16. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – odločba US, 11/11, 28/11 – odločba US, 98/13, 8/15 in 6/2018-odločba US).