Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Razglas – plakatiranje v volilni kampanji za redne volitve v Državni zbor v aprilu 2022

Interesno področje: Volitve
Datum objave:

Mestna občina Koper

OBVEŠČA VSE ORGANIZATORJE VOLILNE KAMPANJE ZA REDNE VOLITVE
V DRŽAVNI ZBOR, ki bodo dne 24.4.2022,

da je skladno z Zakonom o volilni in referendumski kampanji in občinskim Odlokom o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu sprejet Sklep o plakatiranju v volilni kampanji za redne volitve v Državni zbor v aprilu 2022.

V zvezi s tem

OBVEŠČA

organizatorje volilne kampanje, da je sklep objavljen na oglasni deski v avli sedeža Mestne občine v Kopru, Verdijeva 10 ter na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si).

Žrebanje brezplačnih plakatnih mest bo po pogojih iz zgoraj citiranega Sklepa v torek, 15. marca 2022 z začetkom ob 9.00 v sejni sobi, v pritličju Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Predstavniki organizatorjev volilne kampanje se morajo žrebanja udeležiti osebno in organizatorju žrebanja izročiti:

  • pisno pooblastilo organizatorja ter
  • dokazilo o odprtju TRR, ki ga zahteva 16. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 – odl. US).