Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Razglas – plakatiranje v volilni kampanji za volitve predsednika republike v letu 2022

Interesno področje: Volitve
Datum objave:

Mestna občina Koper

OBVEŠČA VSE KANDIDATE IN ORGANIZATORJE VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE  PREDSEDNIKA REPUBLIKE, ki bodo dne 23.10.2022

da je skladno z Zakonom o volilni in referendumski kampanji in občinskim odlokom o oglaševanju sprejet Sklep o plakatiranju v volilni kampanji za volitve predsednika republike v letu 2022.

V zvezi s tem

O B V E Š Č A

organizatorje volilne kampanje, da je sklep objavljen na oglasni deski v avli sedeža Mestne občine v Kopru, Verdijeva 10 ter na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si).

Žrebanje brezplačnih plakatnih mest bo po pogojih iz zgoraj citiranega sklepa v četrtek, dne 15. septembra 2022z začetkom  ob 09.00  uri v sejni sobi Mestne občine Koper, v Kopru, Verdijeva 10, pritličje levo. Predstavniki organizatorjev volilne kampanje se morajo žrebanja udeležiti osebno in organizatorju žrebanja izročiti:

  • pisno pooblastilo organizatorja ter
  • dokazilo o odprtju TRR, ki ga zahteva 16. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – odločba US, 11/11, 28/11 – odločba US, 98/13, 8/15 in 6/2018-odločba US)