06. 07. 2021 Občina zagotavlja dodaten dan za brezplačno testiranje Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Razglas – referendum o vodah

Interesno področje: Okolje
Rok prijave: 11. 7. 2021
Datum objave:

Mestna občina Koper

 

OBVEŠČA VSE ORGANIZATORJE REFERENDUMSKE KAMPANJE O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VODAH ZA REFERENDUM, KI BO DNE, 11. JULIJA, 2021, 

 

da je skladno z Zakonom  o volilni in referendumski kampanji in občinskim odlokom o oglaševanju sprejet sklep o plakatiranju v referendumski kampanji o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah. V zvezi s tem

O B V E Š Č A

organizatorje referendumske kampanje, da lahko integralno besedilo sklepa osebno prevzamejo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper (Koper, Verdijeva ulica 10, pritličje desno), vsak delavnik med 8.00 in 12.00, ob sredah pa tudi med 14.00 in 17.00. Sklep je objavljen na oglasni deski v avli sedeža Mestne občine v Kopru, Verdijeva 10 ter na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si).

 

Žrebanje brezplačnih plakatnih mest bo po pogojih iz zgoraj citiranega SKLEPA v ponedeljek, dne 21. junija 2021,  z začetkom ob 09.00, v sejni sobi, v pritličju Mestne občine Koper, v Kopru, na Verdijevi ulici 10. Predstavniki organizatorjev referendumske kampanje se morajo žrebanja udeležiti osebno in organizatorju žrebanja izročiti:

  • pisno pooblastilo organizatorja ter
  • dokazilo o odprtju TRR, ki ga zahteva člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 105/2008, 11/2011, 28/2011, 98/2013, 8/2015 in 6/2018).

 

 

Župan

Aleš Bržan