06. 07. 2021 Občina zagotavlja dodaten dan za brezplačno testiranje Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Zbiranje vlog za finančno pomoč fizičnim osebam, ki so utrpele škodo na stanovanjskih objektih ob neurju s poplavami decembra 2020

Interesno področje:
Rok prijave: 27. 8. 2021
Datum objave:

Mestna občina Koper je sprejela Odlok o dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic škode ob neurju decembra 2020 (Ur. l. RS, št. 100/2021), s katerim namenja finančno pomoč fizičnim osebam, ki so utrpele škodo ob neurju s poplavami decembra 2020 na stanovanjskih objektih na območju Mestne občine Koper in je bila škoda ocenjena z aplikacijo AJDA.

Mestna občina Koper poziva vse upravičence, da v roku 60 dni oddajo vlogo za dodelitev finančne pomoči z zahtevami prilogami na naslov Mestno občino Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper – Capodistria ali elektronski naslov obcina@koper.si.

Obrazec vloge je v prilogi. Vlogi morajo upravičenci predložiti:

  • dokazilo o lastništvu stanovanja ali stanovanjske stavbe, če ni razvidno iz zemljiške knjige, ali najemno pogodbo za najem stanovanja ali stanovanjske stavbe v času neurja decembra 2020 ali drugo dokazilo o pravici uporabe stanovanja ali stanovanjske stavbe v času neurja decembra 2020 in
  • navedbo podatkov o gradbenem dovoljenju (številka, datum izdaje in organ, ki je gradbeno dovoljenje izdal) za stanovanjske stavbe, grajene po letu 1967, ali navedbo leta gradnje stanovanjske stavbe, zgrajene pred letom 1967.

V primeru solastništva ali souporabe stanovanja ali enostanovanjske stavbe, ko vlogo odda en solastnik ali souporabnik:

  • podpisano izjavo ostalih solastnikov ali souporabnikov, s katero se strinjajo, da vlogo predloži en solastnik oz. souporabnik v imenu vseh solastnikov oz. souporabnikov in v njihovem imenu pridobi sredstva.

V primeru škode na večstanovanjskih objektih vlogo, ko vlogo odda en lastnik ali uporabnik ali upravnik večstanovanjske stavbe:

  • podpisano izjavo ostalih lastnikov ali uporabnikov, s katero se strinjajo, da vlogo predloži en lastnik oz. uporabnik oz. upravnik večstanovanjske stavbe v imenu vseh lastnikov oz. uporabnikov in v njihovem imenu pridobi sredstva.

Oškodovanec mora v vlogi navesti podatke o zavarovanju objekta ter predložiti kopijo odgovora zavarovalnice, kjer je razviden znesek izplačane odškodnine.

Upravičenci se lahko za vse informacije obrnejo na Oddelek za zaščito in reševanje Mestne občine Koper na telefonski številki 05/6646-294 ali elektronski naslov cz@koper.si.