Vse vloge, obrazci in predpisi

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter pokopališkem redu v Mestni občini Koper – Decreto sul servizio funerario e cimiteriale e sul regolamento cimiteriale nel Comune città di Capodistria (Uradni list RS, št. 139/22)

Dokumentacija