Vse vloge, obrazci in predpisi

Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2023 – Delibera sulla determinazione del valore dei punti per la commisurazione dell’indennizzo per l’uso del terreno edificabile nell’anno 2023 (Uradni list RS, št. 144/22)