Vse vloge, obrazci in predpisi

DLN za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper

Del se preneha uporabljati na podlagi Uredbe o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru (Uradni list RS, št. 48/2011).