Vse vloge, obrazci in predpisi

Državni prostorski načrt načrt za DV 110 KV Divača – Koper I s prehodom na 2 × 110 KV