Vse vloge, obrazci in predpisi

Občinski podrobni prostorski načrt »Panajotopulo«