Vse vloge, obrazci in predpisi

Občinski podrobni prostorski načrt za ureditev območja Prade (PE 36-P#1, 36-P#2, 36-P#3 in 35-P5#4) (ID 1751)